Výstupní transformátory

Správné výstupní transformátory

 

Výstupní transformátor je jedna z nejdůležitějších součástí elektronkového zesilovače. Často se setkávám s chudým zněním zesilovačů, jejichž příčinou jsou právě špatně zhotovená výstupní trafa. Konstruktéři se často zaměřují jen na přenos spodních kmitočtů a horní kmitočty opomíjejí.

Snažím se, aby moje transformátory přenášely více než 100kHz aby se daly naplno využít parametry elektronek, které jsou mnohem lineárnější než polovodiče. Výsledkem jsou potom nejenom detaily na středních kmitočtech, pro které jsou elektronkové zesilovače oblíbené, ale i značné detaily na výškách a to i o malé intenzitě, což se projeví v přesném podání harmonických kmitočtů a tedy ve správné barvě nástrojů a hlasů.